Bán Bộ Máy Tính Gia Đình Cũ Giá Rẻ OH61H500R34

 • MAIN H61:ASUS, GIGABYTE, BIOSTART
 • CPU :intel G2130 3M Cache 3.20GHz - SK 1155
 • HDD :500G đủ để chứa nhiều dữ liệu
 • RAM :3-4G KINGMAX , KINGTON
 • PHÍM + CHUỘT :Các Loại
 • FAN + CASE + NGUỒN:Các Loại
 • Bảo Hành:3 Tháng
 • Lên HDD 250GB :
 • Lên HDD 500GB :
 • Lên Thêm Ram 2Gb:
Giá: 3,405,000 vnđ

TRUỜNG TÍN CHUYÊN BÁN MÁY VI TÍNH CŨ TPHCM

GIAO HÀNG TẬN NƠI - BẢO HÀNH TẬN NHÀ
ban may vi tinh cu tai tphcmmua may bo vi tinh cu gia re hcm

BẢNG BÁO GIÁ MÁY VI TÍNH BỘ GIÁ RẺ TẠI TPHCM

STT      MÃ CẤU HÌNH MÁY BỘ VI TÍNH CŨ GIÁ RẺ (TẶNG PHÍM + CHUỘT ) GIÁ
1 OG31H80R22 MAIN G31, CPU E8400, HDD 80G, RAM 2-2G 1.860.000 VNÐ
2 OG31H160R22 MAIN G31, CPU E8400, HDD 160G, RAM 2-2G 1.920.000 VNÐ
3 OG31H320R22 MAIN G31, CPU E8400, HDD 320G, RAM 2-2G  2.060.000 VNÐ
4 OG31H500R22 MAIN G31, CPU E8400, HDD 500G, RAM 2-2G  2.370.000 VNÐ
5 OG41H80R22 MAIN G41, CPU E8400, HDD 80G, RAM 2-2G  2.010.000 VNÐ
6 OG41H160R22 MAIN G41, CPU E8400, HDD 160G, RAM 2-2G  2.070.000 VNÐ
7 OG41H320R22 MAIN G41, CPU E8400, HDD 320G, RAM 2-2G  2.210.000 VNÐ
8 OG41H500R22 MAIN G41, CPU E8400, HDD 500G, RAM 2-2G  2.520.000 VNÐ
9 OG41H80R32 MAIN G41, CPU E8400, HDD 80G, RAM 3-2G  1.985.000 VNÐ
10 OG41H160R32 MAIN G41, CPU E8400, HDD 160G, RAM 3-2G  2.045.000 VNÐ
11 OG41H320R32 MAIN G41, CPU E8400, HDD 320G, RAM 3-2G  2.185.000 VNÐ
12 OG41H500R32 MAIN G41, CPU E8400, HDD 500G, RAM 3-2G  2.495.000 VNÐ
13 OH61H80R32 MAIN H61, CPU G2130, HDD 80G, RAM 3-2G  2.750.000 VNÐ
14 OH61H160R32 MAIN H61, CPU G2130, HDD 160G, RAM 3-2G  2.810.000 VNÐ
15 OH61H320R32 MAIN H61, CPU G2130, HDD 320G, RAM 3-2G  2.950.000 VNÐ
16 OH61H500R32 MAIN H61, CPU G2130, HDD 500G, RAM 3-2G  3.260.000 VNÐ
17 OH61H80R34 MAIN H61, CPU G2130, HDD 80G, RAM 3-4G  2.895.000 VNÐ
18 OH61H160R34 MAIN H61, CPU G2130, HDD 160G, RAM 3-4G  2.955.000 VNÐ
19 OH61H320R34 MAIN H61, CPU G2130, HDD 320G, RAM 3-4G  3.095.000 VNÐ
20 OH61H500R34 MAIN H61, CPU G2130, HDD 500G, RAM 3-4G  3.405.000 VNÐ
21 OH61H80R34V512 MAIN H61, CPU G2130, HDD 80G, RAM 3-4G , VGA 512 MB 3.165.000 VNÐ
22 OH61H160R34V512 MAIN H61, CPU G2130, HDD 160G, RAM 3-4G , VGA 512 MB 3.225.000 VNÐ
23 OH61H320R34V512 MAIN H61, CPU G2130, HDD 320G, RAM 3-4G , VGA 512 MB 3.365.000 VNÐ
24 OH61H500R34V512 MAIN H61, CPU G2130, HDD 500G, RAM 3-4G , VGA 512 MB 3.675.000 VNÐ
25 OH61H80R34V1 MAIN H61, CPU G2130, HDD 80G, RAM 3-4G , VGA 1G 3.375.000 VNÐ
26 OH61H160R34V1 MAIN H61, CPU G2130, HDD 160G, RAM 3-4G , VGA 1G 3.435.000 VNÐ
27 OH61H320R34V1 MAIN H61, CPU G2130, HDD 320G, RAM 3-4G , VGA 1G 3.575.000 VNÐ
28 OH61H500R34V1 MAIN H61, CPU G2130, HDD 500G, RAM 3-4G , VGA 1G 3.885.000 VNÐ
29 OG31H80R22L17 MAIN G31, CPU E8400, HDD 80G, RAM 2-2G, LCD 17" 2.560.000 VNÐ
30 OG31H160R22L17 MAIN G31, CPU E8400, HDD 160G, RAM 2-2G, LCD 17" 2.620.000 VNÐ
31 OG31H320R22L17 MAIN G31, CPU E8400, HDD 320G, RAM 2-2G, LCD 17" 2.760.000 VNÐ
32 OG31H500R22L17 MAIN G31, CPU E8400, HDD 500G, RAM 2-2G, LCD 17" 3.070.000 VNÐ
33 OG31H80R22L19 MAIN G31, CPU E8400, HDD 80G, RAM 2-2G, LCD 19" 2.940.000 VNÐ
34 OG31H160R22L19 MAIN G31, CPU E8400, HDD 160G, RAM 2-2G, LCD 19" 3.000.000 VNÐ
35 OG31H320R22L19 MAIN G31, CPU E8400, HDD 320G, RAM 2-2G, LCD 19" 3.140.000 VNÐ
36 OG31H500R22L19 MAIN G31, CPU E8400, HDD 500G, RAM 2-2G, LCD 19" 3.450.000 VNÐ
37 OG41H80R22L17 MAIN G41, CPU E8400, HDD 80G, RAM 2-2G, LCD 17" 1.810.000 VNÐ
38 OG41H160R22L17 MAIN G41, CPU E8400, HDD 160G, RAM 2-2G, LCD 17" 2.770.000 VNÐ
39 OG41H320R22L17 MAIN G41, CPU E8400, HDD 320G, RAM 2-2G, LCD 17" 2.910.000 VNÐ
40 OG41H500R22L17 MAIN G41, CPU E8400, HDD 500G, RAM 2-2G, LCD 17" 3.220.000 VNÐ
41 OG41H80R32L17 MAIN G41, CPU E8400, HDD 80G, RAM 3-2G, LCD 17" 2.685.000 VNÐ
42 OG41H160R32L17 MAIN G41, CPU E8400, HDD 160G, RAM 3-2G, LCD 17" 2.745.000 VNÐ
43 OG41H320R32L17 MAIN G41, CPU E8400, HDD 320G, RAM 3-2G, LCD 17" 2.885.000 VNÐ
44 OG41H500R32L17 MAIN G41, CPU E8400, HDD 500G, RAM 3-2G, LCD 17" 3.195.000 VNÐ
45 OG41H80R22L19 MAIN G41, CPU E8400, HDD 80G, RAM 2-2G, LCD 19" 3.090.000 VNÐ
46 OG41H160R22L19 MAIN G41, CPU E8400, HDD 160G, RAM 2-2G, LCD 19" 3.150.000 VNÐ
47 OG41H320R22L19 MAIN G41, CPU E8400, HDD 320G, RAM 2-2G, LCD 19" 3.290.000 VNÐ
48 OG41H500R22L19 MAIN G41, CPU E8400, HDD 500G, RAM 2-2G, LCD 19" 3.600.000 VNÐ
49 OG41H80R32L19 MAIN G41, CPU E8400, HDD 80G, RAM 3-2G, LCD 19" 3.065.000 VNÐ
50 OG41H160R32L19 MAIN G41, CPU E8400, HDD 160G, RAM 3-2G, LCD 19" 3.125.000 VNÐ
51 OG41H320R32L19 MAIN G41, CPU E8400, HDD 320G, RAM 3-2G, LCD 19" 3.115.000 VNÐ
52 OG41H500R32L19 MAIN G41, CPU E8400, HDD 500G, RAM 3-2G, LCD 19" 3.575.000 VNÐ
53 OH61H80R34V512L19 MAIN H61, CPU 2120, HDD 80G, RAM 3-4G, VGA 512 MB, LCD 19" 4.245.000 VNÐ
54 OH61H160R34V512L19 MAIN H61, CPU 2120, HDD 160G, RAM 3-4G, VGA 512 MB, LCD 19" 4.305.000 VNÐ
55 OH61H320R34V512L19 MAIN H61, CPU 2120, HDD 320G, RAM 3-4G, VGA 512 MB, LCD 19" 4.445.000 VNÐ
56 OH61H500R34V512L19 MAIN H61, CPU 2120, HDD 500G, RAM 3-4G, VGA 512 MB, LCD 19" 4.755.000 VNÐ
57 OH61H80R34V1L19 MAIN H61, CPU 2120, HDD 80G, RAM 3-4G, VGA 1G, LCD 19" 4.455.000 VNÐ
58 OH61H160R34V1L19 MAIN H61, CPU 2120, HDD 160G, RAM 3-4G, VGA 1G, LCD 19" 4.515.000 VNÐ
59 OH61H320R34V1L19 MAIN H61, CPU 2120, HDD 320G, RAM 3-4G, VGA 1G, LCD 19" 4.655.000 VNÐ
60 OH61H500R34V1L19 MAIN H61, CPU 2120, HDD 500G, RAM 3-4G, VGA 1G, LCD 19" 4.965.000 VNÐ
CẤU HÌNH MÁY BỘ VI TÍNH MỚI GIÁ RẺ
62 NG31H80R22 MAIN G31, CPU E8400, HDD 80G, RAM 2-2G 2.687.000 VNÐ
63 NG31H160R22 MAIN G31, CPU E8400, HDD 160G, RAM 2-2G 2.767.000 VNÐ
64 NG31H320R22 MAIN G31, CPU E8400, HDD 3200G, RAM 2-2G 2.937.000 VNÐ
65 NG31H500R22 MAIN G31, CPU E8400, HDD 500G, RAM 2-2G 3.347.000 VNÐ
66 NG31H80R22L17 MAIN G31, CPU E8400, HDD 80G, RAM 2-2G, LCD 17" 4.187.000 VNÐ
67 NG31H160R22L17 MAIN G31, CPU E8400, HDD 160G, RAM 2-2G, LCD 17" 4.267.000 VNÐ
68 NG31H320R22L17 MAIN G31, CPU E8400, HDD 320G, RAM 2-2G, LCD 17" 4.437.000 VNÐ
69 NG31H500R22L17 MAIN G31, CPU E8400, HDD 500G, RAM 2-2G, LCD 17" 4.847.000 VNÐ
70 NG41H80R22 MAIN G41, CPU E8400, HDD 80G, RAM 2-2G 2.800.000 VNÐ
71 NG41H160R22 MAIN G41, CPU E8400, HDD 160G, RAM 2-2G 2.880.000 VNÐ
72 NG41H320R22 MAIN G41, CPU E8400, HDD 320G, RAM 2-2G 3.040.000 VNÐ
73 NG41H500R22 MAIN G41, CPU E8400, HDD 500G, RAM 2-2G 3.480.000 VNÐ
74 NG41H80R32 MAIN G41, CPU E8400, HDD 80G, RAM 3-2G 2.835.000 VNÐ
75 NG41H160R32 MAIN G41, CPU E8400, HDD 160G, RAM 3-2G 2.915.000 VNÐ
76 NG41H320R32 MAIN G41, CPU E8400, HDD 320G, RAM 3-2G 3.085.000 VNÐ
77 NG41H500R32 MAIN G41, CPU E8400, HDD 500G, RAM 3-2G 3.495.000 VNÐ
78 NG41H80R22L19 MAIN G41, CPU E8400, HDD 80G, RAM 2-2G, LCD 19" 5.100.000 VNÐ
79 NG41H160R22L19 MAIN G41, CPU E8400, HDD 160G, RAM 2-2G, LCD 19" 5.180.000 VNÐ
80 NG41H320R22L19 MAIN G41, CPU E8400, HDD 320G, RAM 2-2G, LCD 19" 5.350.000 VNÐ
81 NG41H500R22L19 MAIN G41, CPU E8400, HDD 500G, RAM 2-2G, LCD 19" 5.770.000 VNÐ
82 NG41H80R32L19 MAIN G41, CPU E8400, HDD 80G, RAM 3-2G, LCD 19" 5.135.000 VNÐ
83 NG41H160R32L19 MAIN G41, CPU E8400, HDD 160G, RAM 3-2G, LCD 19" 5.215.000 VNÐ
84 NG41H320R32L19 MAIN G41, CPU E8400, HDD 320G, RAM 3-2G, LCD 19" 5.385.000 VNÐ
85 NG41H500R32L19 MAIN G41, CPU E8400, HDD 500G, RAM 3-2G, LCD 19" 5.805.000 VNÐ
86 NH61H80R32 MAIN H61, CPU G2030, HDD 80G, RAM 3-2G 3.645.000 VNÐ
87 NH61H160R32 MAIN H61, CPU G2030, HDD 160G, RAM 3-2G 3.725.000 VNÐ
88 NH61H320R32 MAIN H61, CPU G2030, HDD 320G, RAM 3-2G 3.895.000 VNÐ
89 NH61H500R32 MAIN H61, CPU G2030, HDD 500G, RAM 3-2G 4.305.000 VNÐ
90 NH61H80R44 MAIN H61, CPU G2030, HDD 80G, RAM 4-4G 3.690.000 VNÐ
91 NH61H160R44 MAIN H61, CPU G2030, HDD 160G, RAM 4-4G 3.770.000 VNÐ
92 NH61H320R44 MAIN H61, CPU G2030, HDD 320G, RAM 4-4G 3.940.000 VNÐ
93 NH61H500R44 MAIN H61, CPU G2030, HDD 500G, RAM 4-4G 4.350.000 VNÐ
94 NH61H80R44V1 MAIN H61, CPU G2030, HDD 80G, RAM 4-4G, VGA 1G 4.790.000 VNÐ
95 NH61H160R44V1 MAIN H61, CPU G2030, HDD 160G, RAM 4-4G, VGA 1G 4.870.000 VNÐ
96 NH61H320R44V1 MAIN H61, CPU G2030, HDD 320G, RAM 4-4G, VGA 1G 5.040.000 VNÐ
97 NH61H500R44V1 MAIN H61, CPU G2030, HDD 500G, RAM 4-4G, VGA 1G 5.450.000 VNÐ

BẢNG BÁO GIÁ MÀN HÌNH MÁY VI TÍNH CŨ GIÁ RẺ TPHCM

STT      Mã MÀN HÌNH LCD CŨ GIÁ RẺ GIÁ
1 OLCDFU17 LCD 17 FUJITSU VUÔNG CUC BEN-JAFAN 700.000 VNÐ
2 OLCDLG LCD LG 1742S VUÔNG- VỎ ĐEN BÓNG 850.000 VNÐ
3 OLCDSSCU SAMSUNG 743NX VUÔNG NÚT CẢM ỨNG  850.000 VNÐ
4 OLCDSS LCD SAMSUNG E1720 VUÔNG ĐẸP NHƯ MỚI 850.000 VNÐ
5 OLCDDEL17 LCD DELL 17 VUÔNG CHÂN V   980.000 VNÐ
6 OLCDPH19 LCD PHILIPS LED 19" WIDE   1.120.000 VNÐ
7 OLCDAC19 LCD ACER LED 19" WIDE CÒN BH CHÍNH HÃNG  1.080.000 VNÐ
8 OLCDDEL19 LCD 19" DELL VUÔNG Đồng tiền hoặc DELL chân bán nguyệt 900.000 VNÐ
9 OLCDASU LCD ASUS VUÔNG VB191T 1.100.000 VNÐ
10 OLCDSS19 LCD SAMSUNG LED 19 Chính Hãng 1.200.000 VNÐ
11 OLCDAOC19 LCD AOC LED 19" CÒN BH  1.150.000 VNÐ
12 OLCDAOC19-931 LCD 19” AOC 931Swl WIDE sáng đẹp BH 3T  1.050.000 VNÐ
13 OLCDACER19 LCD 19” ACER WIDE sáng đẹp   1.060.000 VNÐ
14 OLCDLG19-1943SE LCD 19 LG WIDE 1943SE  1.050.000 VNÐ
15 OLCDLG19LED LCD 19 LG WIDE LED HÀNG THÙNG BH 3T 1.180.000 VNÐ
16 OLCDLG19 LCD DELL 19 VUÔNG CHÂN V  1.100.000 VNÐ
MÀN HÌNH MÁY TÍNH MỚI GIÁ RẺ
17 NLCD19.5 MÀN HÌNH WIDE LED 19.5 INHCH - MODEL: 2015S - ÐỘ PHÂN GIẢI :1600*900HD Liên Hệ
18 NLCD20 MÀN HÌNH WIDE LED 20 INHCH - MODEL : 2115S - ÐỘ PHÂN GIẢI :1600*900HD 2.230.000 VNÐ
19 NLCD21.5 MÀN HÌNH WIDE LED 21.5 INHCH - MODEL : 2298S - ÐỘ PHÂN GIẢI :1920*1080FHD 2.600.000 VNÐ
20 NLCD23 MÀN HÌNH WIDE LED 23 INCH - MODEL : 2399SSL - ÐỘ PHÂN GIẢI :1920*1080FHD 2.700.000 VNÐ
21 NLCD24 MÀN HÌNH WIDE LED 24 INCH - MODEL : I2468HD - ÐỘ PHÂN GIẢI :1920*1080FHD 3.350.000 VNÐ
BẢNG BÁO GIÁ MÁY IN GIÁ RẺ TẠI TPHCM

STT MÁY IN CŨ GIÁ RẺ GIÁ
1 OSS1610 Samsung 1610 Tray 1.000.000 VNÐ
2 OSS1640 Samsung 1640/2010 Tray 1.000.000 VNÐ
3 OSS4521F Samsung 4521F Ða Chức Năng Tray 2.300.000 VNÐ
4 OCN3050 Canon 3050/3108 Tray 1.500.000 VNÐ
5 OCN1820 Canon A3 1820 Tray 2.500.000 VNÐ
6 OHPP1006 HP P1006 Tray BH 1.400.000 VNÐ
7 OHPP1160 HP P1160 Tray 1.400.000 VNÐ
8 OHPP1102 HP P1102 Tray 1.450.000 VNÐ
9 OHP1020 HP 1020 Tray 1.800.000 VNÐ
10 OHP1132 HP 1132NF Tray Ða Chức Năng BH 2.500.000 VNÐ
11
OHP2055
HP 2055N Tray In 2 Mặt Qua Mạng Tốc Độ Cao 3.100.000 VNÐ
12 OHPCP1215 HP CP1215 Tray Màu LaserJet 2.800.000 VNÐ
13 OHP5100 HP 5100 A3 In Qua Mạng BH 3.000.000 VNÐ
14 OESLQ300 Epson LQ300+II 3T In Kim Van Phòng 1.800.000 VNÐ
MÁY IN MỚI GIÁ RẺ
15 NCN6030CTY
CANON 6030 CTY
2.130.000 VNÐ
16 NCN6030LBM CANON 6030 LBM 2.200.000 VNÐ
17 NCN2900CTY CANON 2900 CTY TRẮNG 3.030.000 VNÐ
18 NCN2900LBM CANON 2900 LBM 3.085.000 VNÐ
19 NCN6230DNLBM CANON 6230DN LBM 3.950.000 VNÐ
20 NCN251DW CANON 251DW (THAY THẾ 3300) 4.900.000 VNÐ
21 NHPP1102CH HP P1102 CH 2.380.000 VNÐ
22 NHPP1102W HP P1102 W CÓ WIFI 2.950.000 VNÐ
23 NHP1505N HP 1505N (in laser, in mạng, tốc độ 30tr/p) 3.500.000 VNÐ
24 NHPP2035CTY HP P2035 Cty 4.300.000 VNÐ
25 NHPP2035CH HP P2035 CH 5.080.000 VNÐ
26 NHP401D HP 401D( In 2 mặt) Cty 5.950.000 VNÐ
27 NHP402D HP 402D (In 2 mặt ) CTY 4.750.000 VNÐ

 

Trường Tín là Công ty ban may bo vi tinh cu gia re tai tphcm chuyên cung cấp và bán máy tính để bàn mớimay tinh cu gia re , linh kiện máy tínhbàn phím máy tính , .... UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - GIÁ CẢ PHẢI CHĂNG, cho doanh nghiệp nói chung và khách hàng cá nhân nói riêng ở các quận - huyện trong TPHCM.

BÁN MÁY VI TÍNH BỘ CŨ GIÁ RẺ - MÁY TÍNH GIA ĐÌNH

GIÁ SỐC : 3,405,000 VNĐ

MUA MAT TINH DE BAN GIA RE TPHCMMUA MAT TINH DE BAN GIA RE TPHCMMUA MAT TINH DE BAN GIA RE TPHCM

 0984.966.5552 - 0938.169.138 - 08.3895.2161

Click gọi miễn phí máy tính bàn giá rẻ tại tphcm liên hệ mua máy tính cũ giá rẻ số điện thoại bán máy tính cũ giá rẻ trung tâm bán máy tính cũ giá rẻ tphcm

GIAO HÀNG TẬN NƠI MIỄN PHÍ - BẢO HÀNH TẠI NHÀ 3 THÁNG 
UY TÍN - NHANH CHÓNG - CHUYÊN NGHIỆP
(Giờ làm việc: 8h- 17h30 - từ thứ 2 đến chủ nhật)
mua may tinh bo gia re tphcm

Quyền lợi khi mua máy bộ vi tính cũ gia đình tại Trường Tín


 • Mua máy tính bàn cũ giá rẻ tphcm sẽ được giao hàng tận nơi tại TPHCM
 • Mua máy tính bàn cũ tphcm được bảo hành tận nơi 3 tháng tất cả linh kiện
 • Đội ngũ kỹ thuật nhiều năm kinh nghiệm khẳng định chất lượng dịch vụ bán máy tính bàn giá rẻ tại tphcm
 • Uy tín với hệ thống cửa hàng đã hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực mua ban may vi tinh gia re .

máy tính bàn giá rẻ tại tphcm Về lạ menu Cty bán máy tính cũ giá rẻ

bo may tinh cu gia re tphcm

Đơn vị bán máy bộ vi tính gia đình giá rẻ của Trường Tín có mặt trong tất cả các quận trong TPHCM:


Chúng tôi ban may bo vi tinh cu quan 1ban may bo vi tinh cu quan 2ban may bo vi tinh cu quan 3ban may bo vi tinh cu quan 4ban may bo vi tinh cu quan 5ban may bo vi tinh cu quan 6ban may bo vi tinh cu quan 7ban may bo vi tinh cu quan 8ban may bo vi tinh cu quan 9ban may bo vi tinh cu quan 10,ban may bo vi tinh cu quan 11ban may bo vi tinh cu quan 12ban may bo vi tinh cu quan go vapban may bo vi tinh cu quan binh thanhban may bo vi tinh cu quan phu nhuanban may bo vi tinh cu quan tan binhban may bo vi tinh cu quan tan phuban may bo vi tinh cu quan thu ducban may bo vi tinh cu quan binh tanban may bo vi tinh cu huyen hoc monban may bo vi tinh cu huyen nha beban may bo vi tinh cu huyen binh chanh,.. TPHCM

máy tính bàn giá rẻ tại tphcm Về lạ menu Cty bán máy tính cũ giá rẻ

Các Khu Vực Mà Trường Tín Tiếp Nhận Dịch Vụ BAN BO MAY VI TINH CU CHOI GAME GIA RE

Khu Vực Trung TâmĐịa điểmCửa hàng, Chỗ, Nơi, Công Ty, Bệnh Viện, Trường Học, Nhà hàng, Quán cafe, doanh nghiệp, xí nghiệp, nhà văn hóa, vòng xoay, ngã 5, ngã tư, ngã 6, Chung Cư, Tòa Nhà, Cao Ốc, Rạp Chiếu Phim, Cầu Vượt, Nhà Riêng , Cơ Quan,....

máy tính bàn giá rẻ tại tphcm Về lạ menu Cty bán máy tính cũ giá rẻ

Ngoài ra Trường Tín còn bán may tinh van phong gia re, may tinh gia dinh gia re, may tinh choi game gia re, may tinh lap rap gia re, may bo vi tinh gia re, ban may vi tinh gia re, may tinh de ban gia re, may tinh cau hinh manh, may tinh cau hinh cao, cong ty ban may tinh uy tin, cong ty ban may tinh gia re, cua hang ban may tinh gia re, cua hang ban may tinh uy tin, cua hang ban may tinh cu gia re, may bo vi tinh gia re tphcm , mua may tinh choi game cu, mua may tinh choi game cu, mua may tinh choi game cumay tinh choi game cumay tinh choi game cumay tinh choi game cuban may tinh choi game cu, ban may tinh choi game cuban may tinh choi game cumua may tinh choi game cu gia remua may tinh choi game cu gia remua may tinh choi game cu gia re, ban may tinh choi game cu gia reban may tinh choi game cu gia reban may tinh choi game cu gia remua may tinh choi game tai tphcmmua may tinh choi game tai tphcmmua may tinh choi game tai tphcmmua máy tính gia đình cũban may tinh gia dinh cu gia remua may tinh gia dinh gia re nhat

cty bán máy tính cũ uy tín tại tphcm

CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ QUAN TÂM BÀI VIẾT CỦA CHÚNG TÔI !

Bán Bộ Máy Tính Chơi Game Cũ Giá Rẻ OH61H500R34

SẢN PHẨM KHÁC

Bán Máy Tính Văn Phòng Cũ Tại TPHCM OG41H500R22L19

Bán Máy Tính Văn Phòng Cũ Tại TPHCM OG41H500R22L19

Giao Hàng: Miễn Phí

Bảo Hành: Tận Nơi

3,600,000 VNĐ Mua ngay
Bán Máy Tính Văn Phòng Cũ Tại TPHCM OG41H500R32L19

Bán Máy Tính Văn Phòng Cũ Tại TPHCM OG41H500R32L19

Giao Hàng: Miễn Phí

Bảo Hành: Tận Nơi

3,575,000 VNĐ Mua ngay
Bán Máy Tính Văn Phòng Cũ Tại TPHCM OG41H320R32L19

Bán Máy Tính Văn Phòng Cũ Tại TPHCM OG41H320R32L19

Giao Hàng: Miễn Phí

Bảo Hành: Tận Nơi

3,265,000 VNĐ Mua ngay
Bán Máy Tính Văn Phòng Cũ Tại TPHCM OG41H160R32L19

Bán Máy Tính Văn Phòng Cũ Tại TPHCM OG41H160R32L19

Giao Hàng: Miễn Phí

Bảo Hành: Tận Nơi

3,125,000 VNĐ Mua ngay
Bán Máy Tính Văn Phòng Cũ Tại TPHCM OG41H80R32L19

Bán Máy Tính Văn Phòng Cũ Tại TPHCM OG41H80R32L19

Giao Hàng: Miễn Phí

Bảo Hành: Tận Nơi

3,065,000 VNĐ Mua ngay
Bán Máy Tính Văn Phòng Cũ Tại TPHCM OG41H320R22L19

Bán Máy Tính Văn Phòng Cũ Tại TPHCM OG41H320R22L19

Giao Hàng: Miễn Phí

Bảo Hành: Tận Nơi

3,290,000 VNĐ Mua ngay
Bán Máy Tính Văn Phòng Cũ Tại TPHCM OG41H160R22L19

Bán Máy Tính Văn Phòng Cũ Tại TPHCM OG41H160R22L19

Giao Hàng: Miễn Phí

Bảo Hành: Tận Nơi

3,150,000 VNĐ Mua ngay
Bán Máy Tính Văn Phòng Cũ Tại TPHCM OG41H80R22L19

Bán Máy Tính Văn Phòng Cũ Tại TPHCM OG41H80R22L19

Giao Hàng: Miễn Phí

Bảo Hành: Tận Nơi

3,090,000 VNĐ Mua ngay