Bán Bộ Máy Vi Tính Cũ Giá Rẻ Nhất OG31H80R22L19

 • MAIN :G31
 • CPU :E8400
 • HDD :80G
 • RAM :2-2G
 • LCD :ACER LED 19" WIDE
 • PHÍM + CHUỘT:Các Loại
 • FAN + CASE + NGUỒN:Các Loại
 • Bảo Hành :1 Tháng
 • Lên HDD 250GB :
 • Lên HDD 500GB :
 • Lên Thêm Ram 2Gb:
Giá: 2,940,000 vnđ

TRUỜNG TÍN CHUYÊN BÁN MÁY VI TÍNH CŨ TPHCM

GIAO HÀNG TẬN NƠI - BẢO HÀNH TẬN NHÀ
ban may vi tinh cu tai tphcmmua may bo vi tinh cu gia re hcm

BẢNG BÁO GIÁ MÁY VI TÍNH BỘ GIÁ RẺ TẠI TPHCM

STT      MÃ CẤU HÌNH MÁY BỘ VI TÍNH CŨ GIÁ RẺ (TẶNG PHÍM + CHUỘT ) GIÁ
1 OG31H80R22 MAIN G31, CPU E8400, HDD 80G, RAM 2-2G 1.860.000 VNÐ
2 OG31H160R22 MAIN G31, CPU E8400, HDD 160G, RAM 2-2G 1.920.000 VNÐ
3 OG31H320R22 MAIN G31, CPU E8400, HDD 320G, RAM 2-2G  2.060.000 VNÐ
4 OG31H500R22 MAIN G31, CPU E8400, HDD 500G, RAM 2-2G  2.370.000 VNÐ
5 OG41H80R22 MAIN G41, CPU E8400, HDD 80G, RAM 2-2G  2.010.000 VNÐ
6 OG41H160R22 MAIN G41, CPU E8400, HDD 160G, RAM 2-2G  2.070.000 VNÐ
7 OG41H320R22 MAIN G41, CPU E8400, HDD 320G, RAM 2-2G  2.210.000 VNÐ
8 OG41H500R22 MAIN G41, CPU E8400, HDD 500G, RAM 2-2G  2.520.000 VNÐ
9 OG41H80R32 MAIN G41, CPU E8400, HDD 80G, RAM 3-2G  1.985.000 VNÐ
10 OG41H160R32 MAIN G41, CPU E8400, HDD 160G, RAM 3-2G  2.045.000 VNÐ
11 OG41H320R32 MAIN G41, CPU E8400, HDD 320G, RAM 3-2G  2.185.000 VNÐ
12 OG41H500R32 MAIN G41, CPU E8400, HDD 500G, RAM 3-2G  2.495.000 VNÐ
13 OH61H80R32 MAIN H61, CPU G2130, HDD 80G, RAM 3-2G  2.750.000 VNÐ
14 OH61H160R32 MAIN H61, CPU G2130, HDD 160G, RAM 3-2G  2.810.000 VNÐ
15 OH61H320R32 MAIN H61, CPU G2130, HDD 320G, RAM 3-2G  2.950.000 VNÐ
16 OH61H500R32 MAIN H61, CPU G2130, HDD 500G, RAM 3-2G  3.260.000 VNÐ
17 OH61H80R34 MAIN H61, CPU G2130, HDD 80G, RAM 3-4G  2.895.000 VNÐ
18 OH61H160R34 MAIN H61, CPU G2130, HDD 160G, RAM 3-4G  2.955.000 VNÐ
19 OH61H320R34 MAIN H61, CPU G2130, HDD 320G, RAM 3-4G  3.095.000 VNÐ
20 OH61H500R34 MAIN H61, CPU G2130, HDD 500G, RAM 3-4G  3.405.000 VNÐ
21 OH61H80R34V512 MAIN H61, CPU G2130, HDD 80G, RAM 3-4G , VGA 512 MB 3.165.000 VNÐ
22 OH61H160R34V512 MAIN H61, CPU G2130, HDD 160G, RAM 3-4G , VGA 512 MB 3.225.000 VNÐ
23 OH61H320R34V512 MAIN H61, CPU G2130, HDD 320G, RAM 3-4G , VGA 512 MB 3.365.000 VNÐ
24 OH61H500R34V512 MAIN H61, CPU G2130, HDD 500G, RAM 3-4G , VGA 512 MB 3.675.000 VNÐ
25 OH61H80R34V1 MAIN H61, CPU G2130, HDD 80G, RAM 3-4G , VGA 1G 3.375.000 VNÐ
26 OH61H160R34V1 MAIN H61, CPU G2130, HDD 160G, RAM 3-4G , VGA 1G 3.435.000 VNÐ
27 OH61H320R34V1 MAIN H61, CPU G2130, HDD 320G, RAM 3-4G , VGA 1G 3.575.000 VNÐ
28 OH61H500R34V1 MAIN H61, CPU G2130, HDD 500G, RAM 3-4G , VGA 1G 3.885.000 VNÐ
29 OG31H80R22L17 MAIN G31, CPU E8400, HDD 80G, RAM 2-2G, LCD 17" 2.560.000 VNÐ
30 OG31H160R22L17 MAIN G31, CPU E8400, HDD 160G, RAM 2-2G, LCD 17" 2.620.000 VNÐ
31 OG31H320R22L17 MAIN G31, CPU E8400, HDD 320G, RAM 2-2G, LCD 17" 2.760.000 VNÐ
32 OG31H500R22L17 MAIN G31, CPU E8400, HDD 500G, RAM 2-2G, LCD 17" 3.070.000 VNÐ
33 OG31H80R22L19 MAIN G31, CPU E8400, HDD 80G, RAM 2-2G, LCD 19" 2.940.000 VNÐ
34 OG31H160R22L19 MAIN G31, CPU E8400, HDD 160G, RAM 2-2G, LCD 19" 3.000.000 VNÐ
35 OG31H320R22L19 MAIN G31, CPU E8400, HDD 320G, RAM 2-2G, LCD 19" 3.140.000 VNÐ
36 OG31H500R22L19 MAIN G31, CPU E8400, HDD 500G, RAM 2-2G, LCD 19" 3.450.000 VNÐ
37 OG41H80R22L17 MAIN G41, CPU E8400, HDD 80G, RAM 2-2G, LCD 17" 1.810.000 VNÐ
38 OG41H160R22L17 MAIN G41, CPU E8400, HDD 160G, RAM 2-2G, LCD 17" 2.770.000 VNÐ
39 OG41H320R22L17 MAIN G41, CPU E8400, HDD 320G, RAM 2-2G, LCD 17" 2.910.000 VNÐ
40 OG41H500R22L17 MAIN G41, CPU E8400, HDD 500G, RAM 2-2G, LCD 17" 3.220.000 VNÐ
41 OG41H80R32L17 MAIN G41, CPU E8400, HDD 80G, RAM 3-2G, LCD 17" 2.685.000 VNÐ
42 OG41H160R32L17 MAIN G41, CPU E8400, HDD 160G, RAM 3-2G, LCD 17" 2.745.000 VNÐ
43 OG41H320R32L17 MAIN G41, CPU E8400, HDD 320G, RAM 3-2G, LCD 17" 2.885.000 VNÐ
44 OG41H500R32L17 MAIN G41, CPU E8400, HDD 500G, RAM 3-2G, LCD 17" 3.195.000 VNÐ
45 OG41H80R22L19 MAIN G41, CPU E8400, HDD 80G, RAM 2-2G, LCD 19" 3.090.000 VNÐ
46 OG41H160R22L19 MAIN G41, CPU E8400, HDD 160G, RAM 2-2G, LCD 19" 3.150.000 VNÐ
47 OG41H320R22L19 MAIN G41, CPU E8400, HDD 320G, RAM 2-2G, LCD 19" 3.290.000 VNÐ
48 OG41H500R22L19 MAIN G41, CPU E8400, HDD 500G, RAM 2-2G, LCD 19" 3.600.000 VNÐ
49 OG41H80R32L19 MAIN G41, CPU E8400, HDD 80G, RAM 3-2G, LCD 19" 3.065.000 VNÐ
50 OG41H160R32L19 MAIN G41, CPU E8400, HDD 160G, RAM 3-2G, LCD 19" 3.125.000 VNÐ
51 OG41H320R32L19 MAIN G41, CPU E8400, HDD 320G, RAM 3-2G, LCD 19" 3.115.000 VNÐ
52 OG41H500R32L19 MAIN G41, CPU E8400, HDD 500G, RAM 3-2G, LCD 19" 3.575.000 VNÐ
53 OH61H80R34V512L19 MAIN H61, CPU 2120, HDD 80G, RAM 3-4G, VGA 512 MB, LCD 19" 4.245.000 VNÐ
54 OH61H160R34V512L19 MAIN H61, CPU 2120, HDD 160G, RAM 3-4G, VGA 512 MB, LCD 19" 4.305.000 VNÐ
55 OH61H320R34V512L19 MAIN H61, CPU 2120, HDD 320G, RAM 3-4G, VGA 512 MB, LCD 19" 4.445.000 VNÐ
56 OH61H500R34V512L19 MAIN H61, CPU 2120, HDD 500G, RAM 3-4G, VGA 512 MB, LCD 19" 4.755.000 VNÐ
57 OH61H80R34V1L19 MAIN H61, CPU 2120, HDD 80G, RAM 3-4G, VGA 1G, LCD 19" 4.455.000 VNÐ
58 OH61H160R34V1L19 MAIN H61, CPU 2120, HDD 160G, RAM 3-4G, VGA 1G, LCD 19" 4.515.000 VNÐ
59 OH61H320R34V1L19 MAIN H61, CPU 2120, HDD 320G, RAM 3-4G, VGA 1G, LCD 19" 4.655.000 VNÐ
60 OH61H500R34V1L19 MAIN H61, CPU 2120, HDD 500G, RAM 3-4G, VGA 1G, LCD 19" 4.965.000 VNÐ
CẤU HÌNH MÁY BỘ VI TÍNH MỚI GIÁ RẺ
62 NG31H80R22 MAIN G31, CPU E8400, HDD 80G, RAM 2-2G 2.687.000 VNÐ
63 NG31H160R22 MAIN G31, CPU E8400, HDD 160G, RAM 2-2G 2.767.000 VNÐ
64 NG31H320R22 MAIN G31, CPU E8400, HDD 3200G, RAM 2-2G 2.937.000 VNÐ
65 NG31H500R22 MAIN G31, CPU E8400, HDD 500G, RAM 2-2G 3.347.000 VNÐ
66 NG31H80R22L17 MAIN G31, CPU E8400, HDD 80G, RAM 2-2G, LCD 17" 4.187.000 VNÐ
67 NG31H160R22L17 MAIN G31, CPU E8400, HDD 160G, RAM 2-2G, LCD 17" 4.267.000 VNÐ
68 NG31H320R22L17 MAIN G31, CPU E8400, HDD 320G, RAM 2-2G, LCD 17" 4.437.000 VNÐ
69 NG31H500R22L17 MAIN G31, CPU E8400, HDD 500G, RAM 2-2G, LCD 17" 4.847.000 VNÐ
70 NG41H80R22 MAIN G41, CPU E8400, HDD 80G, RAM 2-2G 2.800.000 VNÐ
71 NG41H160R22 MAIN G41, CPU E8400, HDD 160G, RAM 2-2G 2.880.000 VNÐ
72 NG41H320R22 MAIN G41, CPU E8400, HDD 320G, RAM 2-2G 3.040.000 VNÐ
73 NG41H500R22 MAIN G41, CPU E8400, HDD 500G, RAM 2-2G 3.480.000 VNÐ
74 NG41H80R32 MAIN G41, CPU E8400, HDD 80G, RAM 3-2G 2.835.000 VNÐ
75 NG41H160R32 MAIN G41, CPU E8400, HDD 160G, RAM 3-2G 2.915.000 VNÐ
76 NG41H320R32 MAIN G41, CPU E8400, HDD 320G, RAM 3-2G 3.085.000 VNÐ
77 NG41H500R32 MAIN G41, CPU E8400, HDD 500G, RAM 3-2G 3.495.000 VNÐ
78 NG41H80R22L19 MAIN G41, CPU E8400, HDD 80G, RAM 2-2G, LCD 19" 5.100.000 VNÐ
79 NG41H160R22L19 MAIN G41, CPU E8400, HDD 160G, RAM 2-2G, LCD 19" 5.180.000 VNÐ
80 NG41H320R22L19 MAIN G41, CPU E8400, HDD 320G, RAM 2-2G, LCD 19" 5.350.000 VNÐ
81 NG41H500R22L19 MAIN G41, CPU E8400, HDD 500G, RAM 2-2G, LCD 19" 5.770.000 VNÐ
82 NG41H80R32L19 MAIN G41, CPU E8400, HDD 80G, RAM 3-2G, LCD 19" 5.135.000 VNÐ
83 NG41H160R32L19 MAIN G41, CPU E8400, HDD 160G, RAM 3-2G, LCD 19" 5.215.000 VNÐ
84 NG41H320R32L19 MAIN G41, CPU E8400, HDD 320G, RAM 3-2G, LCD 19" 5.385.000 VNÐ
85 NG41H500R32L19 MAIN G41, CPU E8400, HDD 500G, RAM 3-2G, LCD 19" 5.805.000 VNÐ
86 NH61H80R32 MAIN H61, CPU G2030, HDD 80G, RAM 3-2G 3.645.000 VNÐ
87 NH61H160R32 MAIN H61, CPU G2030, HDD 160G, RAM 3-2G 3.725.000 VNÐ
88 NH61H320R32 MAIN H61, CPU G2030, HDD 320G, RAM 3-2G 3.895.000 VNÐ
89 NH61H500R32 MAIN H61, CPU G2030, HDD 500G, RAM 3-2G 4.305.000 VNÐ
90 NH61H80R44 MAIN H61, CPU G2030, HDD 80G, RAM 4-4G 3.690.000 VNÐ
91 NH61H160R44 MAIN H61, CPU G2030, HDD 160G, RAM 4-4G 3.770.000 VNÐ
92 NH61H320R44 MAIN H61, CPU G2030, HDD 320G, RAM 4-4G 3.940.000 VNÐ
93 NH61H500R44 MAIN H61, CPU G2030, HDD 500G, RAM 4-4G 4.350.000 VNÐ
94 NH61H80R44V1 MAIN H61, CPU G2030, HDD 80G, RAM 4-4G, VGA 1G 4.790.000 VNÐ
95 NH61H160R44V1 MAIN H61, CPU G2030, HDD 160G, RAM 4-4G, VGA 1G 4.870.000 VNÐ
96 NH61H320R44V1 MAIN H61, CPU G2030, HDD 320G, RAM 4-4G, VGA 1G 5.040.000 VNÐ
97 NH61H500R44V1 MAIN H61, CPU G2030, HDD 500G, RAM 4-4G, VGA 1G 5.450.000 VNÐ

BẢNG BÁO GIÁ MÀN HÌNH MÁY VI TÍNH CŨ GIÁ RẺ TPHCM

STT      Mã MÀN HÌNH LCD CŨ GIÁ RẺ GIÁ
1 OLCDFU17 LCD 17 FUJITSU VUÔNG CUC BEN-JAFAN 700.000 VNÐ
2 OLCDLG LCD LG 1742S VUÔNG- VỎ ĐEN BÓNG 850.000 VNÐ
3 OLCDSSCU SAMSUNG 743NX VUÔNG NÚT CẢM ỨNG  850.000 VNÐ
4 OLCDSS LCD SAMSUNG E1720 VUÔNG ĐẸP NHƯ MỚI 850.000 VNÐ
5 OLCDDEL17 LCD DELL 17 VUÔNG CHÂN V   980.000 VNÐ
6 OLCDPH19 LCD PHILIPS LED 19" WIDE   1.120.000 VNÐ
7 OLCDAC19 LCD ACER LED 19" WIDE CÒN BH CHÍNH HÃNG  1.080.000 VNÐ
8 OLCDDEL19 LCD 19" DELL VUÔNG Đồng tiền hoặc DELL chân bán nguyệt 900.000 VNÐ
9 OLCDASU LCD ASUS VUÔNG VB191T 1.100.000 VNÐ
10 OLCDSS19 LCD SAMSUNG LED 19 Chính Hãng 1.200.000 VNÐ
11 OLCDAOC19 LCD AOC LED 19" CÒN BH  1.150.000 VNÐ
12 OLCDAOC19-931 LCD 19” AOC 931Swl WIDE sáng đẹp BH 3T  1.050.000 VNÐ
13 OLCDACER19 LCD 19” ACER WIDE sáng đẹp   1.060.000 VNÐ
14 OLCDLG19-1943SE LCD 19 LG WIDE 1943SE  1.050.000 VNÐ
15 OLCDLG19LED LCD 19 LG WIDE LED HÀNG THÙNG BH 3T 1.180.000 VNÐ
16 OLCDLG19 LCD DELL 19 VUÔNG CHÂN V  1.100.000 VNÐ
MÀN HÌNH MÁY TÍNH MỚI GIÁ RẺ
17 NLCD19.5 MÀN HÌNH WIDE LED 19.5 INHCH - MODEL: 2015S - ÐỘ PHÂN GIẢI :1600*900HD Liên Hệ
18 NLCD20 MÀN HÌNH WIDE LED 20 INHCH - MODEL : 2115S - ÐỘ PHÂN GIẢI :1600*900HD 2.230.000 VNÐ
19 NLCD21.5 MÀN HÌNH WIDE LED 21.5 INHCH - MODEL : 2298S - ÐỘ PHÂN GIẢI :1920*1080FHD 2.600.000 VNÐ
20 NLCD23 MÀN HÌNH WIDE LED 23 INCH - MODEL : 2399SSL - ÐỘ PHÂN GIẢI :1920*1080FHD 2.700.000 VNÐ
21 NLCD24 MÀN HÌNH WIDE LED 24 INCH - MODEL : I2468HD - ÐỘ PHÂN GIẢI :1920*1080FHD 3.350.000 VNÐ
BẢNG BÁO GIÁ MÁY IN GIÁ RẺ TẠI TPHCM

STT MÁY IN CŨ GIÁ RẺ GIÁ
1 OSS1610 Samsung 1610 Tray 1.000.000 VNÐ
2 OSS1640 Samsung 1640/2010 Tray 1.000.000 VNÐ
3 OSS4521F Samsung 4521F Ða Chức Năng Tray 2.300.000 VNÐ
4 OCN3050 Canon 3050/3108 Tray 1.500.000 VNÐ
5 OCN1820 Canon A3 1820 Tray 2.500.000 VNÐ
6 OHPP1006 HP P1006 Tray BH 1.400.000 VNÐ
7 OHPP1160 HP P1160 Tray 1.400.000 VNÐ
8 OHPP1102 HP P1102 Tray 1.450.000 VNÐ
9 OHP1020 HP 1020 Tray 1.800.000 VNÐ
10 OHP1132 HP 1132NF Tray Ða Chức Năng BH 2.500.000 VNÐ
11
OHP2055
HP 2055N Tray In 2 Mặt Qua Mạng Tốc Độ Cao 3.100.000 VNÐ
12 OHPCP1215 HP CP1215 Tray Màu LaserJet 2.800.000 VNÐ
13 OHP5100 HP 5100 A3 In Qua Mạng BH 3.000.000 VNÐ
14 OESLQ300 Epson LQ300+II 3T In Kim Van Phòng 1.800.000 VNÐ
MÁY IN MỚI GIÁ RẺ
15 NCN6030CTY
CANON 6030 CTY
2.130.000 VNÐ
16 NCN6030LBM CANON 6030 LBM 2.200.000 VNÐ
17 NCN2900CTY CANON 2900 CTY TRẮNG 3.030.000 VNÐ
18 NCN2900LBM CANON 2900 LBM 3.085.000 VNÐ
19 NCN6230DNLBM CANON 6230DN LBM 3.950.000 VNÐ
20 NCN251DW CANON 251DW (THAY THẾ 3300) 4.900.000 VNÐ
21 NHPP1102CH HP P1102 CH 2.380.000 VNÐ
22 NHPP1102W HP P1102 W CÓ WIFI 2.950.000 VNÐ
23 NHP1505N HP 1505N (in laser, in mạng, tốc độ 30tr/p) 3.500.000 VNÐ
24 NHPP2035CTY HP P2035 Cty 4.300.000 VNÐ
25 NHPP2035CH HP P2035 CH 5.080.000 VNÐ
26 NHP401D HP 401D( In 2 mặt) Cty 5.950.000 VNÐ
27 NHP402D HP 402D (In 2 mặt ) CTY 4.750.000 VNÐ

 

Bán Bộ Máy Tính Cũ Giá Rẻ Nhất

Trường Tín là công ty chuyên cung cấp - bán máy bộ vi tính mớibán máy bộ vi tính cũbán máy bộ vi tính cũ giá rẻ tại tphcmmáy tính văn phòng cũmáy tính gia đình cũmáy tính chơi game cũmáy tính để bàn mớimáy tính để bàn cũbán máy tính core i3 cũbán máy tính core i5 cũbán máy tính core i7 cũlinh kiện máy tínhbán máy in,... chúng tôi giao hàng tận nơi, bảo hành tận nhà

TRƯỜNG TÍN CHUYÊN BÁN BỘ MÁY TÍNH CŨ GIÁ RẺ NHẤT

 0984.966.5552 - 0938.169.138 - 08.3895.2161

Click gọi miễn phí máy tính bàn giá rẻ tại tphcm liên hệ mua máy tính cũ giá rẻ số điện thoại bán máy tính cũ giá rẻ trung tâm bán máy tính cũ giá rẻ tphcm

GIAO HÀNG MIỄN PHÍ - BẢO HÀNH TẬN NƠI
UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - GIÁ RẺ
Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại máy tính bộ cũ của các hãng sản xuất khác nhau. Sự canh tranh giữa các hãng sản xuất này tạo cho người dùng những lựa chọn tốt nhất cho mình. Vậy nên mua máy tính để bàn cũ giá rẻ ở đâu? Bạn nên mua máy tính bộ cũ giá rẻ tại các đại lý cửa hàng uy tín để được đảm bảo về chất lượng và nhận được chế độ bảo hành tốt
Sở hữu một chiếc máy bộ vi tính cũ có cấu hình mạnh là mong muốn và lại có giá cả phải chăng thì chắc chắn sẽ là một sản phẩm lý tưởng để mua sắm. Vừa thuận tiện cho công việc văn phòng hay sử dụng ở nhà

Trung Tâm Bán Máy Vi Tính Cũ Giá Rẻ Tại TPHCM

Tất cả các sản phẩm máy bộ vi tính cũ công ty Trường Tín chúng tôi bán máy vi tính cũ đều đảm bảo chất lượng, máy tính bàn cũ đều tốt nhất đến tận tay người Dùng, giả rẻ nhất , cạnh tranh nhất TPHCM , chế độ bảo hành chuyên nghiệp.

Chúng tôi cam kết chỉ bán hàng máy tính cũ đồng bộ giá rẻ chạy ổn định và êm, giao hàng và lắp đặt miễn phí tại nhà cho Quý khách hàng ở TPHCM.
Máy vi tính cũ đã được khẳng định chất lượng và sự ổn định qua thời gian sử dụng bền bỉ của nó trước đó, vì vậy máy vi tính để bàn cũ luôn là một lựa chọn tốt để tiết kiệm chi phí.
 
mua may tinh cu chat luong tai tphcm
 
Chính vì sự uy tín đó đã được hàng trăm khách hàng trong tphcm luôn luôn tin tưởng và hợp tác
Để mua được một chiếc máy tính bộ cũ giá rẻ và chất lượng tốt không phải là việc dễ. Tuy nhiên nếu biết chọn lựa và tìm hiểu các thông tin thật kỹ vi tính bộ giá rẻ cũ thì bạn có thể làm được điều đó. Và bạn đang cần mua một chiếc máy tính bộ cũ giá rẻ và chất lượng, vậy mua máy tính bộ giá rẻ nào tốt nhất và nên mua ở đâu?
Đơn vị bán máy bộ vi tính cũ tại tất cả các quận trong TP.HCM:
bán máy bộ vi tính cũ quận 1bán máy bộ vi tính cũ quận 2bán máy bộ vi tính cũ quận 3bán máy bộ vi tính cũ quận 4bán máy bộ vi tính cũ quận 5bán máy bộ vi tính cũ quận 6bán máy bộ vi tính cũ quận 7bán máy bộ vi tính cũ quận 8bán máy bộ vi tính cũ quận 9bán máy bộ vi tính cũ quận 10bán máy bộ vi tính cũ quận 11bán máy bộ vi tính cũ quận 12bán máy bộ vi tính cũ quận Bình Tânbán máy bộ vi tính cũ quận Bình Thạnhbán máy bộ vi tính cũ quận Gò Vấpbán máy bộ vi tính cũ quận Phú Nhuậnbán máy bộ vi tính cũ quận Tân Bìnhbán máy bộ vi tính cũ quận Tân Phúbán máy bộ vi tính cũ quận Thủ Đứcbán máy bộ vi tính cũ Huyện Bình Chánhbán máy bộ vi tính cũ Huyện Cần Giờbán máy bộ vi tính cũ Huyện Củ ChiHuyện Hóc Môntphcm
Các Khu Vực Mà Trường Tín Tiếp Nhận Dịch Vụ BAN BO MAY VI TINH CU GIA RE

Khu Vực Trung TâmĐịa điểmCửa hàng, Chỗ, Nơi, Công Ty, Bệnh Viện, Trường Học, Nhà hàng, Quán cafe, doanh nghiệp, xí nghiệp, nhà văn hóa, vòng xoay, ngã 5, ngã tư, ngã 6, Chung Cư, Tòa Nhà, Cao Ốc, Rạp Chiếu Phim, Cầu Vượt, Nhà Riêng , Cơ Quan,....

Các Từ Khóa Liên Quan

may vi tinh cu gia remay vi tinh cu gia remay vi tinh cu gia remua may vi tinh cu gia remua may vi tinh cu gia remua may vi tinh cu gia reban may vi tinh cu gia reban may vi tinh cu gia reban may vi tinh cu gia remua máy tính bàn cũ giá rẻmua máy tính bàn cũ giá rẻmua máy tính bàn cũ giá rẻbán máy tính bàn cũ giá rẻbán máy tính bàn cũ giá rẻbán máy tính bàn cũ giá rẻmáy tính để bàn cũmáy tính để bàn cũmáy tính để bàn cũmua máy tính để bàn cũmua máy tính để bàn cũmua máy tính để bàn cũbán máy tính để bàn , bán máy tính để bàn , bán máy tính để bàn , mua máy tính pc cu mua máy tính pc cu mua máy tính pc cuban may tinh pc cuban may tinh pc cuban may tinh pc cumua máy tính lắp ráp cũmua máy tính lắp ráp cũmua máy tính lắp ráp cũbán máy tính lắp ráp cũ giá rẻbán máy tính lắp ráp cũ giá rẻbán máy tính lắp ráp cũ giá rẻmáy tính cũ giá rẻ tphcmmáy tính cũ giá rẻ tphcmmáy tính cũ giá rẻ tphcmmua máy tính chất lượng tphcmmua máy tính chất lượng tphcmmua máy tính chất lượng tphcmmay tinh de banmay tinh de banmay tinh de banmay tinh ban cu gia remay tinh ban cu gia remay tinh ban cu gia recong ty ban may tinh cucong ty ban may tinh cucong ty ban may tinh cumua may tinh cumua may tinh cumua may tinh cumay vi tinh cumay vi tinh cumay vi tinh cuban may vi tinh cuban may vi tinh cuban may vi tinh cutrung tam ban may vi tinh cutrung tam ban may vi tinh cutrung tam ban may vi tinh cudon vi ban may vi tinh cudon vi ban may vi tinh cudon vi ban may vi tinh cumay tinh bo cumay tinh bo cumay tinh bo cumay tinh bo cu gia remay tinh bo cu gia remay tinh bo cu gia remua may tinh bo cu gia remua may tinh bo cu gia remua may tinh bo cu gia reban may tinh bo cuban may tinh bo cuban may tinh bo cumua may tinh bo gia re o daumua may tinh ban cu o daumua may vi tinh cu gia re o dau, ...

Bán Bộ Máy Vi Tính Cũ Giá Rẻ Nhất OG31H80R22L19

SẢN PHẨM KHÁC

Bán Máy Tính Văn Phòng Cũ Tại TPHCM OG41H500R22L19

Bán Máy Tính Văn Phòng Cũ Tại TPHCM OG41H500R22L19

Giao Hàng: Miễn Phí

Bảo Hành: Tận Nơi

3,600,000 VNĐ Mua ngay
Bán Máy Tính Văn Phòng Cũ Tại TPHCM OG41H500R32L19

Bán Máy Tính Văn Phòng Cũ Tại TPHCM OG41H500R32L19

Giao Hàng: Miễn Phí

Bảo Hành: Tận Nơi

3,575,000 VNĐ Mua ngay
Bán Máy Tính Văn Phòng Cũ Tại TPHCM OG41H320R32L19

Bán Máy Tính Văn Phòng Cũ Tại TPHCM OG41H320R32L19

Giao Hàng: Miễn Phí

Bảo Hành: Tận Nơi

3,265,000 VNĐ Mua ngay
Bán Máy Tính Văn Phòng Cũ Tại TPHCM OG41H160R32L19

Bán Máy Tính Văn Phòng Cũ Tại TPHCM OG41H160R32L19

Giao Hàng: Miễn Phí

Bảo Hành: Tận Nơi

3,125,000 VNĐ Mua ngay
Bán Máy Tính Văn Phòng Cũ Tại TPHCM OG41H80R32L19

Bán Máy Tính Văn Phòng Cũ Tại TPHCM OG41H80R32L19

Giao Hàng: Miễn Phí

Bảo Hành: Tận Nơi

3,065,000 VNĐ Mua ngay
Bán Máy Tính Văn Phòng Cũ Tại TPHCM OG41H320R22L19

Bán Máy Tính Văn Phòng Cũ Tại TPHCM OG41H320R22L19

Giao Hàng: Miễn Phí

Bảo Hành: Tận Nơi

3,290,000 VNĐ Mua ngay
Bán Máy Tính Văn Phòng Cũ Tại TPHCM OG41H160R22L19

Bán Máy Tính Văn Phòng Cũ Tại TPHCM OG41H160R22L19

Giao Hàng: Miễn Phí

Bảo Hành: Tận Nơi

3,150,000 VNĐ Mua ngay
Bán Máy Tính Văn Phòng Cũ Tại TPHCM OG41H80R22L19

Bán Máy Tính Văn Phòng Cũ Tại TPHCM OG41H80R22L19

Giao Hàng: Miễn Phí

Bảo Hành: Tận Nơi

3,090,000 VNĐ Mua ngay